Yleiset ehdot A.S.S.U.-Sovellutukset Pekka Jäntti www-sivujen käyttämiselle

Nämä ovat käyttöehdot A.S.S.U.-Sovellutukset Pekka Jäntti www-sivujen käyttämiselle. Tutustukaa näihin ehtoihin ennen kuin käytätte A.S.S.U.-Sovellutukset Pekka Jäntti www-sivuja. Käymällä A.S.S.U.-Sovellutukset Pekka Jäntti www-sivuilla sitoudutte näihin ehtoihin. Eri sivut voivat myös sisältää näiden ehtojen lisäksi sovellettavia erityisiä A.S.S.U.-Sovellutukset Pekka Jäntti ehtoja.

A.S.S.U.-Sovellutukset Pekka Jäntti www-sivut on suunnattu käytettäviksi Suomessa. Riippumatta siitä, mistä maasta palvelua käytetään, sovelletaan Suomen lakia.

NimiA.S.S.U.-Sovellutukset Pekka Jäntti 
Y-tunnus 1713612-3 
OsoiteKauppurienkatu 11 B 41
90100 Oulu
Puhelinnumero040-554 9123
Sähköpostiosoite pekka.jantti@pekkajantti.fi
Valvontaviranomainen: 

 

Palveluntarjoajan vastuu

Palvelun sisältö toimitetaan "sitoumuksetta ja sellaisenaan". Näillä sivuilla annettua informaatiota ei voida missään tilanteessa pitää sitovana tarjouksena, muuna velvoittavana ilmaisuna tai kehotuksena oikeustoimen tekemiseen, ellei sellaista ole erikseen nimenomaan ilmoitettu. Palvelun sisällölle tai toiminnalle ei anneta minkäänlaista takuuta. Tällä palvelimella julkaistut tekstit, kuvat, äänitiedostot, animaatiot, laskurit ja muut mahdollisesti tallennetut tiedot toimitetaan ilman takuuta niiden toimimisesta.

Palveluntarjoaja ei vastaa tämän verkkopalvelun kautta käytettävissä olevien palveluiden toimivuudesta eikä ulkopuolisten palveluntarjoajien palvelun sisällöstä.

Palveluntarjoaja ei vastaa tietojen eikä muun materiaalin soveltuvuudesta kaupankäyntiin tai johonkin muuhun erityiseen tarkoitukseen. Asiakkaalla on vastuu sijoitustoimintansa taloudellisesta tuloksesta.

Palveluntarjoajalla on oikeus sulkea nämä sivut ja päivittää niitä.

Vahingonkorvausvastuu

Palveluntarjoaja ei vastaa mistään kuluista, menetyksistä tai muista mahdollisista vahingoista, jotka saattavat aiheutua näiden sivujen käyttämisestä, vaikka Palveluntarjoajalla olisi ollut tieto palvelussa olevasta virheestä.

Immateriaalioikeudet

Tästä internet-osoitteesta saatavilla olevan materiaalin tekijänoikeudet kuuluvat A.S.S.U.-Sovellutukset Pekka Jäntti tai erikseen ilmoitetulle kolmannelle taholle.

Materiaalia saa katsella, selata ja tallentaa asiakkaan päätelaitteelle sekä tulostaa siitä osia henkilökohtaista käyttöä varten.

A.S.S.U.-Sovellutukset Pekka Jäntti  www-sivuilla esitetyn aineiston kopiointi, tallettaminen, lainaaminen, edelleenvälittäminen ja muu hyödyntäminen edes osittain on kielletty ilman Palveluntarjoajan etukäteen antamaan kirjallista lupaa. Tekijänoikeuden loukkaus saattaa johtaa rangaistusseuraamukseen ja vahingonkorvausvastuuseen.

Avoimessa tietoverkossa tapahtuva viestintä

Avoimessa tietoverkossa lähetettyjen sähköpostiviestien luottamuksellisuutta ei voida taata.

Palveluntarjoajalla on oikeus asiakkaan pyynnöstä lähettää yleistä tietoa sisältävää aineistoa asiakkaan sähköpostiosoitteeseen tai matkapuhelimeen.

Palveluntarjoaja ei vastaa avoimessa tietoverkossa lähetettyjen viestien aiheuttamista vahingoista.

© Pekka Jäntti