TALOANALYYSI OY
A.S.S.U.-SOVELLUTUKSET PEKKA JÄNTTI

 

 

 

 

 

 

 

 

Taloanalyysi Oy

Kauppurienkatu
11 B 41
90100 Oulu

040-554 9123 pekka.jantti@pekka
jantti.fi

 

ENERGIATODISTUS

Energiatodistuslaki muuttui 1.6.2013.  Uuden lain myötä erillinen energiatodistus annetaan teoreettisen kulutuksen mukaan. Uusi laki tulee nostamaan merkittävästi erillisen energiatodistuksen hintaa.  Ympäristöministeriön arvion mukaan uusi energiatodistus tulee maksamaan noin 1.000 - 1.500 euroa. Uuden lain myötä tehdään asunto-osakeyhtiöissä kaikista rakennuksista erilliset todistukset.  Vanhan lain aikana rakennuksista tehdään vain yksi todistus, jossa mukana kaikki asunto-osakeyhtiön rakennukset.

Erillisen energiatodistuksen voit tilata tämän linkin takaa ENERGIATODISTUS

Erillisen energiatodistuksen tekemisessä tehdään muun muassa seuraavat toimenpiteet:

bulletKohteessa käynti, jossa tehdään katselmus nykyisestä tilanteesta.
bulletSuoritetaan tarpeelliset mittaukset ja mahdolliset kuvaukset kohteessa
bulletKerätään tiedot kohteesta kuten piirustukset, kulutuslukemat jne.
bulletKatselmuksessa havaitut asiat dokumentoidaan
bulletLaaditaan laskelma toteutuneesta kulutuksesta ja arvioidaan tehtyjen tietojen perusteella mahdolliset energiaa säästävien toimenpiteiden vaikutus energiakulutukseen.
bulletLaaditaan raportti energiatodistusta varten sekä tehtävistä energiasäästävistä toimenpiteistä
bulletTehdään erillinen energiatodistus, jonka voimassaoloaika on 10 vuotta todistuksen laatimisesta
bulletToimitetaan asiakkaalle erillinen energiatodistus ja kommentit energiasäästötoimenpiteistä
bulletToimituksen yhteydessä annetaan ohjeet asukkaille omista energiasäästötoimenpiteistä ja taloyhtiölle ohje taloyhtiön energiasäästötoimenpiteistä.
bulletArkistoidaan erillinen energiatodistus sekä raportit, jotka on asiakkaan saatavissa todistuksen antajalta myös myöhemmin.

Energiatodistus

bulleton pakollinen kaikille rakennuksille, joille haetaan rakennuslupaa 1.1.2008 jälkeen
bulleton vuoden 2009 alusta lähtien pakollinen myös olemassa oleville rakennuksille myynnin tai vuokrauksen yhteydessä (ei pientalot tai enintään kuuden asunnon asuinrakennukset tai asuinrakennusryhmät)
bulleton suositeltava - mutta vapaaehtoinen – ennen 1.1.2008 valmistuneille pientaloille (1-2 asunnon) asuinrakennuksille tai asuinrakennusryhmille - uuden lain myötä siirtymäaika on 1.7.2017 saakka.

Energiatodistusta ei vaadita

bulletrakennuksilta, joiden pinta-ala on enintään 50 m2,
bulletvapaa-ajan asunnoilta, joita käytetään korkeintaan neljä kuukautta vuodessa,
bulletsuojelluilta rakennuksilta,
bulletteollisuus- ja korjaamorakennuksilta tai
bulletkirkoilta tai muiden uskonnollisten yhdyskuntien omistamilta rakennuksilta, joita käytetään vain kokoontumiseen.

Erillisen energiatodistuksen antaja

Erillisen energiatodistusten antaja
Erillisen energiatodistuksen antajalta vaaditaan tietty peruskoulutus tai ammatin/työn kautta kokemusta sekä erillinen pätevöityminen, joka todetaan pätevyystentissä.

Erillisen energiatodistuksen antajan pätevyysvaatimukset:

bullet"Erillisen energiatodistuksen antajalla tulee olla soveltuva rakennusalan tai talotekniikka-alan tutkinto, kuten ammattikorkeakoulututkinto tai näitä ylempi vastaava tutkinto taikka aikaisempi rakennusinsinöörin, rakennusarkkitehdin, lvi-, kone- tai sähköinsinöörin, lvi- tai sähköteknikon tai rakennusmestarin tutkinto. Pätevyyden toteaja voi hyväksyä tutkinnon korvaamisen vähintään kolmen vuoden työkokemuksella rakennusten energiankäyttöön liittyvissä tehtävissä."
bullet"Todistuksen antajan tulee olla lisäksi perehtynyt energiatodistuksen laadintaan ja energiatodistusta koskeviin säädöksiin, mikä osoitetaan pätevyyden toteajan järjestämässä kokeessa."
(Lähde: Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatodistuksesta.)
 

Pätevyyskokeessa testataan hakijan valmiudet ja taidot energiatodistuksen laatimiseen liittyen.

Olen suorittanut erillisen energiatodistuksen pätevyyden (PETA) tutkinnon ja teen energiatodistuksia Oulun ja Pohjois-Suomen alueella, soita (040-554 9123) laita sähköpostia (pekka.jantti@pekkajantti.fi), selvitetään kiinteistön energiatodistus asiat kuntoon.

(Sivun tiedot Motivan sivuilta)

Katso lisää Energiatodistus asiaa www.motiva.fi/energiatodistus

Pätevöityneet energiatodistuksen antajat: http://www.energiatodistusrekisteri.fi